Hvordan laver man diskursanalyse. Kig efter kategoriseringer.