Hvordan laver man diskursanalyse? Kig efter metaforer.