Diskursanalyse: Eksempel1, demens

Et eksempel på, hvordan man som journalist kan bruge diskursanalyse forud for en historie om demens.