Diskursanalyse: Eksempel2b, skizofreni

Et eksempel på, hvordan man som journalist kan bruge diskursanalyse forud for en historie om skizofreni #2/3