Diskurs - hvordan man snakker

Hvad er diskursanalyse: En analyse af hvordan man snakker om tingene.