Diskurs handler om at få blik for, hvordan der er magt i den måde vi talesætter verden.